Нікополь. Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26

 Праздники Украины

Яндекс.Метрика

Шкільна бібліотека

 

Величайшее сокровище - хорошая библиотека.(В.Г.Белинский)

 

    Нині, в період відродження національної культури, духовних і культурних традицій нашого народу, бібліотека у школі є однією з важливих культурно – освітніх, виховних та науково – допоміжних ланок, яка виконує велику роль у формуванні національної свідомості, любові до свого народу, своєї землі .
   

Основнi завдання i напрямки дiяльностi шкiльної бiблiотеки:
- сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти, розвитку навчально-виховного процесу;
- формувати в школярів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;
- виховувати у школярiв iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;
- формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою,її довiдковим апаратом i розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;
- подальше розвивати iнформативнi функцiї шкiльної бiблiотеки;
- виховувати шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;
- сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителiв шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї.

 

Завдання шкільної бібліотеки полягає не лише в тому , щоб забезпечувати ефективність навчально - виховного процесу, але й – і це дуже важливо - в тому, щоб прищеплювати учнями любов до книжки , інтерес до читання, навчити учнів бережно ставитися до книги – основи - основ буття людського.
    Для виконання цих завдань у школі створені необхідні умови. Вже саме приміщення бібліотеки вабить і викликає у відвідувачів захоплення: естетично оформлені книжкові виставки, на яких охайно розміщені книги, багато квітів.