Нікополь. Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26

 Праздники Украины

Яндекс.Метрика

Методична скарбничка

Методичні рекомендації «Формування творчості та інтелектуального розвитку особистості засобами образного слова на уроках читання в початковій школі»

Автор:  Волкова Ірина Павлівна, вчитель початкових класів КЗ «Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26»

       У даному посібнику містяться основні пояснення шляхів формування творчості та інтелектуального розвитку особистості на уроках читання засобами образного слова; описуються прийоми досягнення на уроках у початковій школі творчої співпраці вчителя та учнів; пояснені форми і методи організації творчої роботи учнів; наведені конкретні завдання та вправи для розвитку творчих здібностей учнів на уроках літературного читання. Також йдеться про важливість виховання всебічно розвиненої особистості на уроках у початкових класах.

      Дана робота буде корисна вчителям початкової школи, вихователям ГПД закладів загальної середньої освіти, студентам педагогічних коледжів та  ВНЗ, молодим вчителям, батькам.

Переглянути  

 

Навчально-методичний посібник "Система пошуку та розвитку обдарованих дітей"

Автор: Рябошапка Віра Степанівна, вчитель математики КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

    В основу посібника покладено досвід багаторічної роботи автора у системі пошуку та розвитку обдарованих дітей. Розкривається поняття обдарованої дитини та пропонуються сучасні форми і методи роботи з обдарованими і математично здібними дітьми.

   Посібник також містить розв’язування задач з параметрами в класах з поглибленим вивченням математики, як однієї зі складових розвитку творчих здібностей учнів.  Матеріал присвячено традиційно важкому розділу математики – "Задачі з параметрами" і підібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення, вмінь і навичок роботи з параметрами.

    Посібник стане в нагоді вчителям математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учням, які відвідують заняття математичних гуртків і факультативів, абітурієнтам при підготовці до ЗНО. 

Переглянути та скачати: 

 

З досвіду роботи "Впровадження методів та прийомів особистісно зорієнтованого навчання на уроках хімії"

Шершавець Ірина Вікторівна, вчитель хімії КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

Переглянути та скачати: 

 

Методична збірка «Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови в початковій школі»

Автор: Погорєла Інна Володимирівна, вчитель початкових класів КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

Переглянути та скачати: 

 

 

Методична розробка "Використання дидактичних ігор на уроках читання  в початкових класах" 

   

   У запропонованому досвіді показані методи та прийоми вироблення читацьких навичок у шестирічних першокласників.

   Дібраний матеріал на основі інноваційних методик сприяє розвитку, логічного та творчого мислення, допомагає проводити диференційовану роботу під час опанування грамоти.

   Дидактичні ігри допомагають створити позитивний емоційний ефект на уроці. Це дає змогу розвивати вміння та навички техніки читання та формувати пізнавальну активність учнів.

Мірошниченко Тамара Анатоліївна

2014 рік

Переглянути та скачати: 

 

Методична розробка "Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури"

 

   Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись у житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.

   У своїй творчій роботі Дягілєва Л.А. пропонує ознайомитись з методичними порадами щодо використання форм і методів організації пізнавальної діяльності, які допомагають організувати роботу з учнями як з повноправними учасниками і творцями уроку, сприяють саморозвитку особистості школяра.

   Представлена робота складається з вступу, де вчитель розкриває актуальність проблеми, завдання, що ставить перед собою, та двох розділів.

    У першому розділі визначено методи та форми інтерактивних технологій навчання. У другому – надається практичний матеріал у вигляді конспектів уроків з використанням інноваційних технологій, які спрямовані на забезпечення умов для розвитку творчої особистості дитини, сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

   Модель досвіду опирається на сучасні досягнення, відповідає вимогам програми. Представлені матеріали мають теоретичне підґрунтя і практичне значення, відповідають основним вимогам написання та оформлення методичних розробок. Методичний посібник може бути рекомендований для використання у навчальних закладах.

Дягілєва Людмила Ананіївна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Методична розробка "Логіка – як засіб розвитку продуктивного мислення дітей та розкриття їх творчих здібностей"

 

Даний посібник містить орієнтовну програму навчального курсу з логіки та календарне планування уроків з методичними порадами до них. Пропонуються цікаві мовні ігри, ребуси, кросворди, шифрограми.

Використання посібника дає можливість у захоплюючій формі розвивати інтелект та вміння мислити, пробуджувати у дітей інтерес до математики, формувати навички логічного мислення, кмітливість та спостережливість.

Посібник розрахований на учнів 1 - 4 класів. Він буде хорошим помічником творчо працюючому вчителю.

Бугайова Валентина Іванівна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Дидактичний матеріал. Факультативний курс «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» для учнів 8-х класів з поглибленим вивченням біології

 

   Дидактичний матеріал до факультативного курсу «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» розроблений для поглибленого вивчення біології. Він включає порівняльні характеристики систем органів, малюнки, еволюцію тваринного світу. Це дає можливість учителю біології здійснювати індивідуально-дифереційований підхід у навчанні.

Мамонова Тетяна Анатоліївна

Переглянути та скачати

 

З досвіду роботи. Впровадження методів та прийомів особистісно зорієнтованого навчання на уроках хімії

 

   Сучасні пріоритети в освіті суттєво змінюються під впливом реалій життя. Дніпропетровщина працює над науково-педагогічним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Особливого значення набуває підготовка молодого покоління, здатного самостійно розв’язувати чисельні життєво важливі питання, бути соціально активним, осмислювати події, уміти критично мислити, використовувати шкільні знання для розв’язання реальних

проблем.

   Школа має навчити дітей пізнавати світ, працювати, жити в суспільстві, орієнтуватися у великій кількості інформації. Школою освіта не закінчується, а починається. Сьогодні учителі і науковці багатьох країн усвідомили необхідність реформування систем освіти, задля того, щоб учень став центральною постаттю навчального процесу, а його пізнавальна діяльність перебувала в центрі уваги педагогів. Для цього слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». Не самі знання мають бути метою школи, а учень, який вважає знання, інтелект, духовний розвиток – цінностями. У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісного  підходу до учня. З цією метою в школах впроваджуються в навчальний процес технологія особистісно орієнтованого навчання.

Шершавець Ірина Вікторівна

2014 рік

Переглянути та скачати  

 

Уроки-тренінги в початкових класах

 

   Сучасне життя вимагає від освіти підготовки творчої,  ініціативної, освіченої особистості, з великими потенційними можливостями та багатим духовним світом. Головне завдання освіти – забезпечення формування та розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці. Розв’язання цих завдань можливо на основі запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.

   Поява та розвиток активних методів навчання обумовлена тим, що перед освітою постали нові задачі: не тільки дати дітям знання, а й забезпечити формування та розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого мислення, вмінь та навичок самостійної розумової праці. 

Шевгеніна Тетяна Григорівна

Переглянути та скачати

 

Методичний посібник. Експрес - контроль теоретичного матеріалу з геометрії 8 клас

 

   Даний посібник містить теоретичні запитання на основні поняття тем, які вивчаються в курсі геометрії 8 класу за підручником А.П.Єршов, В.В.Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В.Єршов «Геометрія 8 клас», підручник для загальноосвітніх навчальних закладів- Харьків, Ангро Плюс, 2008.

   Використання даних варіантів дозволяє вчителю швидко здійснити перевірку засвоєння учнями основних понять теми і оцінити знання учнів, використовуючи бланк відповідей.

Дьоміна Ніна Павлівна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Даний посібник вчителя географії Безпалько О.М.

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzo_DCRDWjvvfnNvZFAxbXZPNjFwUW9wWHRhdEFrU0N4TDBsN25KOUFYX2d2QXFqcGRiemM&usp=sharin

 

Посібник учителя історії Чернецької О.П. "Засоби використання  елементів мультимедіа на уроках історії"

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvdXg0aERaRVRCdW8/view?usp=sharing

 Посібник вчителя математики Гриднєвої І.М. "Усні обчислення"

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvOG5FX2U1ZllaMTg/view?usp=sharing

Посібник вчителя математики Перекрест О.О.

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzo_DCRDWjvvfkJpOGFmbXc4YU9pU08tT1ZOeHgxS096QTFGWGFZUUV1ZWRzblRNdy1Wa28&usp=sharing

Розробка урока вчителя української мови та літератури Чумакової В.А. Тире в безсполучниковому складному реченні.

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvbHUtVDFuc0pQOEE/view?usp=sharing

 

 

Методичні рекомендації з організації проектної роботи з учнями на уроках англійської мови вчителя Жильцова А.І

https://disk.yandex.ua/client/disk/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%86.

 

Розробки уроків з англійської мови 5клас Сідаш.С.М.

https://disk.yandex.ua/client/disk/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%88%20%D0%A1.%D0%9C.

 

Доповідь "РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПОШУКОВО-ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ"

Автор: Жильцова Алла Іванівна, вчитель англійської мови КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

В основу доповіді покладено аналіз наукової та нормативної літератури, який дозволив дати уточнене визначення комунікативної та соціокультурної компетенції. Дієвим засобом формування соціокультурної компетенції учнів на різних етапах навчання є використання пошуково-творчих завдань. Пошуково – творчі завдання розвивають творчі здібності учнів, спонукають їх до творчості, збагачують знання про той соціум, в якому вони живуть. Окрім того, враховуючи те, що реалії сучасного життя вимагають обов’язкових умінь та навичок спілкуватися з представниками різних країн, культур, віросповідань та стилів життя, сучасна молода людина повинна не лише володіти певною інформацією, але й навичками толерантного ставлення до людей з відмінними поглядами на життя. 

 

Посилання на повний текст доповіді

 

 

Методичний посібник «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

Автор: Жильцова Алла Іванівна, вчитель англійської мови КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

Методичний посібник «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

Методичний посібник знайомить із інтерактивними  технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним та демократичним. Використання інтерактивних технологій в процесі навчання англійської мови дає можливість активізувати процес сприйняття навчального матеріалу та резервні можливості особистості, її творчі можливості.

 

Посилання на повний текст посібника