Нікополь. Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26

 Праздники Украины

Яндекс.Метрика

ЗНО

Методична скарбничка

Навчально-методичний посібник "Система пошуку та розвитку обдарованих дітей"

Автор: Рябошапка Віра Степанівна, вчитель математики КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

Навчально-методичний посібник: "Система пошуку та розвитку обдарованих дітей".

В основу посібника покладено досвід багаторічної роботи автора у системі пошуку та розвитку обдарованих дітей. Розкривається поняття обдарованої дитини та пропонуються сучасні форми і методи роботи з обдарованими і математично здібними дітьми.

Посібник також містить розв’язування задач з параметрами в класах з поглибленим вивченням математики, як однієї зі складових розвитку творчих здібностей учнів.  Матеріал присвячено традиційно важкому розділу математики – "Задачі з параметрами" і підібрано у послідовності, що сприяє поступовому формуванню логічного мислення, вмінь і навичок роботи з параметрами.

Посібник стане в нагоді вчителям математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, учням, які відвідують заняття математичних гуртків і факультативів, абітурієнтам при підготовці до ЗНО. 

Посилання на повний текст посібника

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

 

Комунальний заклад «Спеціалізована природничо-математична

школа І-ІІІ ступенів при Дніпропетровському національному

університеті імені Олеся Гончара»

 

Методична збірка

 

Погорєлої Інни Володимирівни

«Розвиток пізнавальних здібностей на уроках української мови в початковій школі»

 

 

 

 

Нікополь 2014

 

 

Зміст

1.Загальне поняття про пізнавальну діяльність.                    1

2.Активізація пізнавальної діяльності.                                   2

3.Способи творчого мислення.                                               7

4.Особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку.                                                                                       12

5.Завдання та ігри для розвитку інтелектуальних здібностей дітей. 16

6.Висновки.                                                                           36

7.Література.                                                                           38

Рідною українською мовою людина не тільки розмовляє, але й мислить, думає. І навіть, коли людина знає багато мов, вміє розмовляти ними, то мислить вона тільки рідною, однією. Земля українська дуже древня, така ж древня і наша мова. Ученим М.Красунським, поляком за походженням, який знав кілька мов і міг об’єктивно й достовірно застосувати метод порівняльної лінгвістики, досліджено ще в 1880 році, що українській мові щонайменше 7 тисяч років. А відомий наш сучасник лінгвіст і педагог І.Ющук також на основі порівняльної лінгвістики, аналізу пам’яток матеріальної і духовної культури  українців, науково обґрунтував, що вона існувала на території нинішньої України не менш як три тисячі років тому.

Мова не стоїть на місці, вона збагачується новими словами, змінюється, у ній відображені національні особливості українського народу, його світосприйняття і світорозуміння, його спосіб мислення. І хоч мова наша дуже давня, вона не втратила своєї чарівності і милозвучності. А для українців вона найрідніша, найдорожча, тут наше коріння, тут наш рід, ми народилися на цій чарівній землі, яка дала нам силу і щастя жити.

У кожного народу своя мова, вона для них найрідніша і найдорожча, кожен народ має право нею думати і розмовляти. Бо ж доки  є мова у народу, є і сам народ, а не стане мови, не буде й народу, тому що мова є основною ознакою національності. Кожному дорога своя мова:полякові – польська, болгарину – болгарська, чехові – чеська, французові – французька, а українцеві – українська. Кожен про свою мову скаже, що вона найкраща, бо для нього вона найрідніша. Він вперше почув її від матері та батька, вперше її зрозумів, назвав всі предмети і явища, свої почуття і мрії рідною мовою, тому й залишиться вона у серці на все життя. Кожна людина має право розмовляти і мислити рідною мовою.

Звичайно, індивід може внести потім і свій особистий внесок у соціальний досвід і стати, наприклад, знаменитим математиком. Але відбувається (або не відбувається ) це не тому, що він народився (або не народився) від математика. Коли досвід людства був невеликий, він засвоювався в процесі практичного товариства дитини зі світом за допомоги батьків. Але поступово в суспільстві з'явилися спеціальні люди - вчителі, суспільна функція яких - передавати новому поколінню досвід попередніх.

Роки навчання в школі - це період людського життя, спеціально відведений для засвоєння основ наукового, етичного, естетичного та інших видів досвіду людства. Доля дитини багато в чому залежить від того, що вона засвоїть з соціального досвіду і як засвоїть.

Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють підвищення рівня усвідомленого пізнання об'єктивно-реальних зак ономірностей у процесі навчання.

Основна мета

Як відмічалось, активізація пізнавальної діяльності учнів тісно пов'язана з активізацією їх мислення. У мисленні школярів виділяється три рівні: рівень розуміння, рівень логічного мислення і рівень творчого мислення.

Розуміння розуміють процес самостійного розв'язання пізнавальних задач. Логічне мислення, як і розуміння, теж є аналітико-синтетичною діяльністю, але між ними є суттєва відмінність за джерелом, дидактичною функцією і суб'єктивним переживанням. У процесі логічного мислення учень сам приходить до нових висновків, тоді як суть розуміння полягає в пізнаванні, усвідомленні і фіксації того, що сприймається і засвоюється. Логічне мислення розвивається під час евристичних бесід і лабораторних робіт, виконання логіко-пошукових завдань, застосування деяких прийомів роботи з підручником, розв'язуванні задач тощо.

Рівень?

Передусім — це наявність справжнього діалогу у спілкуванні, коли дорослий спілкується з дитиною нарівні. Крім того, для розширення можливостей молодшого школяра і ламання стереотипів у формулюванні запитань, слід показувати малюкові зразки інших форм запитань, демонструвати відмінності і дослідницькі можливості цих форм. Важливо також навчити дитину вибирати спрямованість запитань. Важливішими є питання, які стосуються ключових моментів проблемної ситуації, причин явищ, суттєвих ознак і функцій предметів.

Навчитися цього дитина може лише в процесі спілкування з дорослим під час спільної діяльності (як ігрової, так і навчальної). Тому не шкодуйте часу на розмову з малюком. Старайтеся, щоб ваші запитання спонукали його до інтелектуальної активності, щоб в них були елементи невідомого і протиріччя, щоб вони були спрямовані більше на мислення дитини (на виявлення причин і взаємозв'язку явищ) і менше — на її пам'ять. Коли питання ставить малюк, не поспішайте давати відповідь, запропонуйте йому висловити власне припущення ("А ти як думаєш?"). Навчіть його ставити питання самому собі і намагатися самостійно відповідати на них. В жодному випадку не давайте негативної оцінки поставленим запитанням, якими б недоречними вони вам не видалися. Будуйте діалог так, щоб дитина не лише відповідала на питання, які виходять від вас, але й мала щораз більше стимулів ставити запитання вам.

Генерування ідей

Це один з найважливіших способів, що забезпечують творчий підхід до вирішення найрізноманітніших проблем. Зміст його надзвичайно простий — генерувати якнайбільше ідей. При цьому не обов'язково (та й малоймовірно), щоб кожна з них була правильною. Можуть продукуватися незвичайні і найабсурдніші ідеї. Важливо, щоб їх було багато. І чим більше ідей, тим більша ймовірність, що серед них будуть хороші, а може — навіть геніальні.

Психофізіологи вважають, що мозок людини перетворює будь-яку думку чи ідею в конкретну кодову форму: зорово-просторову, словесну, акустично-образну, буквену, цифрову та ін. Кожна людина здатна оперувати усіма цими формами, але переважаючою є, як правило, лише якась одна (чи дві), що визначає індивідуальні особливості сприйняття і мислення. Здатність оперувати цими кодовими формами можна удосконалювати і найсприятливіший період для цього дошкільне дитинство.

Завдання розвитку творчих здібностей дітей у цей період життя має полягати передусім у тому, щоб збільшити кількість звичних для них кодів, розширити їх досвід в користуванні різними кодами (наприклад, у дитини, схильної до зорово-просторового мислення, виробляти навики оперування буквеними і цифровими символами). А надалі важливо допомогти їм "знайти себе", зрозуміти, які символи, які коди є для них оптимальними, найбільш прийнятними. Тоді мислення стане максимально продуктивним, а творчий потенціал — багатшим.

Тренування вміння генерувати ідеї тісно пов'язане з розвитком творчої уяви (особливо, коли ідеї уявляються в формі зорово-просторового чи акустично-образного кодів). У зв'язку з цим важливо також навчити дитину ще двох вмінь, які допомагають створенню оригінальних образів: 1) вміння "включати" уявний об'єкт в нові зв'язки і відношення, і 2) вміння вибирати з кількох образів найоригінальніший.

Сучасна початкова освіта ставить перед учнями завдання не лише опанувати нові знання, а навчитися їх самостійно здобувати, осмислювати та практично використовувати. Особистість, яка вміє мислити, може об’єктивно оцінювати позитивні та негативні сторони ситуації, події, явища, здатна висловити  та відстояти власну думку, аргументовано довести її правильність, самокритично поставитись до своїх дій та вчинків. Тому в системі початкової освіти важливе місце займає проблема формування інтелектуальної культури молодшого школяра.

Інтелект – це сприйняття, пам’ять, мислення. Інтелектуальна культура - характеристика діяльності людини у сфері мислення, у процесі якої здійснюється взаємодія з навколишнім світом, іншими людьми, а в результаті відбувається творення чогось нового. Кожна дитина спроможна створювати нове. Для того, щоб надати учневі таку змогу, вчитель не повинен давати знання у готовому вигляді. Необхідно так організувати роботу на уроках української мови та читання, щоб діти самі відкривали для себе нове, доводячи висунуті гіпотези, активно спілкуючись, радячись між собою та з учителем.

Формування інтелектуальної культури молодшого школяра у навчально-виховному процесі передбачає розв’язування вчителем таких завдань: становлення пізнавальної сфери особистості, що означає,перш за все,інтелектуальний розвиток молодшого школяра; становлення соціальної сфери особистості, що означає розвиток уміння конструктивно взаємодіяти з іншими людьми, виховання емоційної стійкості, почуття власної гідності та самоповаги.

Реалізації цих завдань сприяють вправи, які дають змогу систематично й ефективно розвивати мислення школярів, розумову активність, встановлювати зв’язки між предметами і явищами. Важливе місце у формуванні інтелектуальної культури займає порівняння, воно розвиває і зміцнює розум. Учні молодших класів повинні вміти помічати подібне в явищах, які зовнішньо відрізняються одне від одного; вловлювати різницю там, де помітна зовнішня подібність.

Особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку

Якість процесу формування навичок читання і письма залежить від розуміння першокласниками змісту понять «звук» і «буква».

Розширити уявлення молодших школярів про звуковий склад слова допоможуть. Четвертий зайвий

Уважно подивіться на букви. Яка з чотирьох букв не підходить до решти і чому?

1) А У П И (приголосна П)

2) Ш Щ Е Ц (голосна Е)

3(сіль, день, кінь, тінь).

3) Яку букву треба змінити у слові(дуб)?

4) Складіть речення із трьох слів. Усі слова повинні починатися одним звуком (наприклад: — прийменник.Читаю словосполучення, а учні показують відповідний колір сигнальної картки.

Над колискою, заспівала, приспала, у лузі, на калині, засміялась, приголубила, у матінки, нахилилась, посадила, до дитини.

6. Склади речення.

Склади з кожної групи слів речення, ставлячи іменники жіночого роду в орудному відмінку.

1.Українські, господині, і, славляться, гостинність, привітність.

2. Щедрість, доброта, з, гостей, вітають, і.

7. Шаради.

Скласти слова із складів інших слів, що називає ведучий із вказівкою, який саме склад (перший, другий чи третій) треба брати з них для утворення нового слова. За кожне правильно складене і каліграфічно записане слово зараховується бал.

Матеріал для гри:

1.3 перших складів слів:

десять, резеда, вода — дерево;

гаї, зелені, табір — газета;

2.3 перших складів слів першого слова і других складів другого слова:  будинок, моряк — буряк;

ірис, синій — іній;

пекар, журнал — пенал.

8.Уяви наслідки

Назви по 3 предмети, які відповідають даним ознакам:

Сильний добрий - (..., ..., ...) .

Черствий, чорний - (..., ..., ...) .

2.Гра "Групування слів".

З наданих слів склади якомога більше груп слів.

Акваріум, стіл, ріка, чайник, плита, табуретка, озеро, ніж, ложка, раковина, басейн. Утвори групи і скажи, чому ти їх утворив.

Наприклад: Із групи слів - стріла, бджола, крокодил, щука, шуліка, жук, метелик, яхта, горобець .

- стріла, бджола, метелик, шуліка - об'єкти, що літають;

- шуліка, горобець - птахи;

- бджола, жук, метелик - комахи;

- щука, шуліка, крокодил - хижаки.

3Впізнай об'єкт за описом дій

По лісу кружляє, у полі свистить. У відчинені вікна раптово влетить. Ніхто і не знає, чого він кружляє (Вітер)

5.Розвиток причинного мислення.

Склади якомога більше питань, поєднуючи 2 предмети:

Чому, коли читаєш газету, гнешся як верблюд?

Назви якнайбільше причин для даної ситуації:

1) Річка вийшла з берегів і затопила навколишні луки.

4) Формування в учнів інтелектуальної культури успішно здійснюється через лексико-стилістичні вправи.

1. Запишіть до поданих прикметників близькі за значенням.

Холодний вітер - пронизливий, різкий, морозний, студений.

Холодний погляд -  суворий, …

Холодне серце - байдуже, …

Міцний організм - здоровий, …

Міцний чай – насичений, …

2.Складіть і запишіть речення з такими словосполученнями: ласкава мама; ласкавий вітер.Підкресліть слова в прямому значенні однією рискою, а в  переносному - двома.

3.Складіть і запишіть два речення зі словом вільний так, щоб воно було вжито в  прямому і переносному значенні.

4.У кожному з цих слів «заховалося» інше. Знайдіть його.

Земляк, барвінок, Україна, розмова, музикант, трактор.

5. Випишіть слова близькі за значенням до слова будинок: земля, небо, житло, хлопець, квартира, оселя, фермер, дім, палац, хата.

6. З поданих слів випишіть близькі за значенням до слова сміливий. Веселий, відважний, догадливий, хоробрий, працьовитий, відчайдушний, кмітливий, щирий, безстрашний. Про кого можна сказати цими словами?

Одним із видів вправ для формування інтелектуальної культури є «розминка» на уроках української мова та читання. Її використовують для об’єднання учнів, встановлення зв’язків, активного спілкування,обговорення.

Види «рОЗМИНОК»

1.«Ці три слова обов’язкові».

Учитель називає з тексту 3 слова, пропонує вигадати й розповісти історію, в якій обов’язково будуть звучати ці слова.

2. «Логічний ланцюжок».

Перший, хто починає ланцюжок, називає будь-яке слово, другий додає слово і пояснює, як воно зв’язане з першим.

Виделка – тарілка (щоб снідати) – ваза (теж зроблена х фарфору) – вода (наливають у вазу) – ріка (тече вода) – літо (добре влітку на річці).

3. «Чарівні перетворення».

Дібрати до поданого слова якнайбільше нових слів, замінюючи лише одну літеру. Коли це неможливо, замінюємо 2 літери.

Нора – нога – ноша – наша – Маша – миша – муха – мука – рука – ріка – Ніка – Ніла – Ніна.

4. «Групування слів».

Скласти можливі групи слів зі слів, записаних на дошці.

Карась, береза, портфель, тополя, щука, олівець, акула, пенал, опеньок,маслюк, кит, боровик, бліда поганка, альбом.

Відповіді можливих груп.

Карась, щука, акула, кит – живуть у воді.

Щука, акула – риби-хижаки.

5. « Розшифруй слово».

З слова, написаного на дошці, скласти речення, слова якого починаються на кожну букву даного слова.

Собака – Слон Обідав Бананами, А Курка Апельсинами.

Трава – Токар Руслан Андрійович вибрав авто.

6. «Слова-навпаки».

Прочитати слова спочатку зліва направо, пояснити, яке значення кожного з них.

Бук, сир, раб, серп, рим, луг, касир, куб, кіт.

А потім – прочитати ці слова справа наліво і порівняти, чи змінився їхній зміст, значення.

7. «Античас».

Пропонується тема для невеликої розповіді (аптека, магазин, прогулянка на природу). Потрібно розкрити її, описуючи всі події в ній у зворотному порядку.

8. «Схожі хвостики».

Дібрати слова схожі за звучанням до тих, які пропонуються.

Мишка – кішка, Гришка, книжка, доріжка…

Суниця – спідниця, синиця, полуниця…

Пташка – ромашка, комашка, Чебурашка…

Використання запропонованих вправ сприяє реалізації освітньої галузі «Мови  і літератури»,  розвиває особистість учня, формують його комунікативні компетентності, дають можливість опанувати всі види мовленнєвої діяльності та набути певного соціального досвіду, формують вміння вчитися.

 

Завдання та ігри для розвитку інтелектуальних здібностей у дітей молодшого шкільного вікуХлопцям пропонується попрацювати зі словником і знайти слова, що містять дві або три однакові голосні. Діти знаходять і записують слова: барабан, долото, молоток, молоко, берег. З великим інтересом діти шукають слова, в яких зустрічаються три, чотири, п'ять голосних. У грі діти швидше запам'ятовують рідкісні слова та ті, які раніше їм не зустрічалися: караван, бурундук, переїзд і т.д. Крім слів з​різнимипроблемна ситуація в реальному навчальному процесі є не тільки умовою виникнення мислення, а й засобом його функціонування та розвитку. Вона фактично є показником сформованості, вміння вчитися, активності учня в проблемній ситуації – критерієм його розвитку як творчої особистості;формувати вміння вчитися на базі певного програмного матеріалу з урахуванням специфіки;здійснювати його на доступному рівні;формувати вміння не на спеціальних заняттях, а на звичайних уроках, щоб ця робота природно впліталася в їхню структуру.

Творчість учителя породжує творчість учня. Тому на урок намагаюсь підібрати такі види навчальної діяльності, які дають матеріал для роздумів, можливість виявити ініціативу і самостійність, потребують розумового напруження, винахідливості, творчості.

 

 

Список літератури:

1...Через комунікацію до пізнання. – К.: Вид-во «Плеяди», 2005. – 112 с. – (Відкритий урок. Початкова школа. Вип.. 1-2).

7Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технологіїкритичного мислення / Упоряд. Г.О. Ярош, Н.М. Седова. – Х.: Вид. гр.. «Основи», 2005. – 240 с.

10<span bookman="" old="" style'"="">.1500 загадок для найрозумніших діточок/Упоряд.Г.Басюк.- Тернопіль:Яблуко, 2008. – 240с.

 

 

 

Методична розробка "Використання дидактичних ігор на уроках читання  в початкових класах" 

   

   У запропонованому досвіді показані методи та прийоми вироблення читацьких навичок у шестирічних першокласників.

   Дібраний матеріал на основі інноваційних методик сприяє розвитку, логічного та творчого мислення, допомагає проводити диференційовану роботу під час опанування грамоти.

   Дидактичні ігри допомагають створити позитивний емоційний ефект на уроці. Це дає змогу розвивати вміння та навички техніки читання та формувати пізнавальну активність учнів.

Мірошниченко Тамара Анатоліївна

2014 рік

Переглянути та скачати: 

 

Методична розробка "Інтерактивні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури"

 

   Модернізація навчально-виховного процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої особистості, спроможної повноцінно реалізуватись у житті. Одним із кроків підвищення ефективності уроку рідної мови є впровадження разом із традиційними методами навчання інтерактивних технологій.

   У своїй творчій роботі Дягілєва Л.А. пропонує ознайомитись з методичними порадами щодо використання форм і методів організації пізнавальної діяльності, які допомагають організувати роботу з учнями як з повноправними учасниками і творцями уроку, сприяють саморозвитку особистості школяра.

   Представлена робота складається з вступу, де вчитель розкриває актуальність проблеми, завдання, що ставить перед собою, та двох розділів.

    У першому розділі визначено методи та форми інтерактивних технологій навчання. У другому – надається практичний матеріал у вигляді конспектів уроків з використанням інноваційних технологій, які спрямовані на забезпечення умов для розвитку творчої особистості дитини, сприяють позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні.

   Модель досвіду опирається на сучасні досягнення, відповідає вимогам програми. Представлені матеріали мають теоретичне підґрунтя і практичне значення, відповідають основним вимогам написання та оформлення методичних розробок. Методичний посібник може бути рекомендований для використання у навчальних закладах.

Дягілєва Людмила Ананіївна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Методична розробка "Логіка – як засіб розвитку продуктивного мислення дітей та розкриття їх творчих здібностей"

 

Даний посібник містить орієнтовну програму навчального курсу з логіки та календарне планування уроків з методичними порадами до них. Пропонуються цікаві мовні ігри, ребуси, кросворди, шифрограми.

Використання посібника дає можливість у захоплюючій формі розвивати інтелект та вміння мислити, пробуджувати у дітей інтерес до математики, формувати навички логічного мислення, кмітливість та спостережливість.

Посібник розрахований на учнів 1 - 4 класів. Він буде хорошим помічником творчо працюючому вчителю.

Бугайова Валентина Іванівна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Дидактичний матеріал. Факультативний курс «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» для учнів 8-х класів з поглибленим вивченням біології

 

   Дидактичний матеріал до факультативного курсу «Порівняльна анатомія і фізіологія тварин» розроблений для поглибленого вивчення біології. Він включає порівняльні характеристики систем органів, малюнки, еволюцію тваринного світу. Це дає можливість учителю біології здійснювати індивідуально-дифереційований підхід у навчанні.

Мамонова Тетяна Анатоліївна

Переглянути та скачати

 

З досвіду роботи. Впровадження методів та прийомів особистісно зорієнтованого навчання на уроках хімії

 

   Сучасні пріоритети в освіті суттєво змінюються під впливом реалій життя. Дніпропетровщина працює над науково-педагогічним проектом «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Особливого значення набуває підготовка молодого покоління, здатного самостійно розв’язувати чисельні життєво важливі питання, бути соціально активним, осмислювати події, уміти критично мислити, використовувати шкільні знання для розв’язання реальних

проблем.

   Школа має навчити дітей пізнавати світ, працювати, жити в суспільстві, орієнтуватися у великій кількості інформації. Школою освіта не закінчується, а починається. Сьогодні учителі і науковці багатьох країн усвідомили необхідність реформування систем освіти, задля того, щоб учень став центральною постаттю навчального процесу, а його пізнавальна діяльність перебувала в центрі уваги педагогів. Для цього слід переходити від «передавання знань» до «навчання жити». Не самі знання мають бути метою школи, а учень, який вважає знання, інтелект, духовний розвиток – цінностями. У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у створенні та реалізації особистісного  підходу до учня. З цією метою в школах впроваджуються в навчальний процес технологія особистісно орієнтованого навчання.

Шершавець Ірина Вікторівна

2014 рік

Переглянути та скачати  

 

Уроки-тренінги в початкових класах

 

   Сучасне життя вимагає від освіти підготовки творчої,  ініціативної, освіченої особистості, з великими потенційними можливостями та багатим духовним світом. Головне завдання освіти – забезпечення формування та розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого мислення, умінь та навичок самостійної розумової праці. Розв’язання цих завдань можливо на основі запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на всебічний розвиток дитини.

   Поява та розвиток активних методів навчання обумовлена тим, що перед освітою постали нові задачі: не тільки дати дітям знання, а й забезпечити формування та розвиток пізнавальних інтересів та здібностей, творчого мислення, вмінь та навичок самостійної розумової праці. 

Шевгеніна Тетяна Григорівна

Переглянути та скачати

 

Методичний посібник. Експрес - контроль теоретичного матеріалу з геометрії 8 клас

 

   Даний посібник містить теоретичні запитання на основні поняття тем, які вивчаються в курсі геометрії 8 класу за підручником А.П.Єршов, В.В.Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В.Єршов «Геометрія 8 клас», підручник для загальноосвітніх навчальних закладів- Харьків, Ангро Плюс, 2008.

   Використання даних варіантів дозволяє вчителю швидко здійснити перевірку засвоєння учнями основних понять теми і оцінити знання учнів, використовуючи бланк відповідей.

Дьоміна Ніна Павлівна

2014 рік

Переглянути та скачати

 

Даний посібник вчителя географії Безпалько О.М.

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzo_DCRDWjvvfnNvZFAxbXZPNjFwUW9wWHRhdEFrU0N4TDBsN25KOUFYX2d2QXFqcGRiemM&usp=sharin

 

Посібник учителя історії Чернецької О.П. "Засоби використання  елементів мультимедіа на уроках історії"

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvdXg0aERaRVRCdW8/view?usp=sharing

 Посібник вчителя математики Гриднєвої І.М. "Усні обчислення"

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvOG5FX2U1ZllaMTg/view?usp=sharing

Посібник вчителя математики Перекрест О.О.

https://drive.google.com/folderview?id=0Bzo_DCRDWjvvfkJpOGFmbXc4YU9pU08tT1ZOeHgxS096QTFGWGFZUUV1ZWRzblRNdy1Wa28&usp=sharing

Розробка урока вчителя української мови та літератури Чумакової В.А. Тире в безсполучниковому складному реченні.

https://drive.google.com/file/d/0Bzo_DCRDWjvvbHUtVDFuc0pQOEE/view?usp=sharing

 

 

Методичні рекомендації з організації проектної роботи з учнями на уроках англійської мови вчителя Жильцова А.І

https://disk.yandex.ua/client/disk/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%86.

 

Розробки уроків з англійської мови 5клас Сідаш.С.М.

https://disk.yandex.ua/client/disk/%D0%A1%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%88%20%D0%A1.%D0%9C.

 

Доповідь "РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ЗАСОБАМИ ПОШУКОВО-ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ"

Автор: Жильцова Алла Іванівна, вчитель англійської мови КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

В основу доповіді покладено аналіз наукової та нормативної літератури, який дозволив дати уточнене визначення комунікативної та соціокультурної компетенції. Дієвим засобом формування соціокультурної компетенції учнів на різних етапах навчання є використання пошуково-творчих завдань. Пошуково – творчі завдання розвивають творчі здібності учнів, спонукають їх до творчості, збагачують знання про той соціум, в якому вони живуть. Окрім того, враховуючи те, що реалії сучасного життя вимагають обов’язкових умінь та навичок спілкуватися з представниками різних країн, культур, віросповідань та стилів життя, сучасна молода людина повинна не лише володіти певною інформацією, але й навичками толерантного ставлення до людей з відмінними поглядами на життя. 

 

Посилання на повний текст доповіді

 

 

Методичний посібник «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

Автор: Жильцова Алла Іванівна, вчитель англійської мови КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при ДНУ ім. Олеся Гончара"

Методичний посібник «Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови»

Методичний посібник знайомить із інтерактивними  технологіями, які допоможуть учителю зробити процес навчання цікавим, різноманітним, ефективним та демократичним. Використання інтерактивних технологій в процесі навчання англійської мови дає можливість активізувати процес сприйняття навчального матеріалу та резервні можливості особистості, її творчі можливості.

 

Посилання на повний текст посібника