Нікополь. Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26

 Праздники Украины

Яндекс.Метрика

Методична збірка вчителів англійської мови КЗ "Спеціалізована природничо-математична школа при ДНУ імені О.Гончара"

Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України.
Нікопольська міська рада
Відділ освіти і науки.

 

Методична збірка вчителів англійської мови
КЗ " Спеціалізована природничо-математична школа при ДНУ імені Олеся Гончара"
Формування в учнів стійкої мотивації до вивчення англійської мови та
комунікативної компетенції"

 

Збірка знайомить із новітніми підходами до організації навчання, які допоможуть вчителям англійської мови організувати навчальну діяльність у класі на засадах комунікативного підходу до навчання та формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення англійської мови.
 

Людина, що не знає нічого, може навчитися; справа тільки в тому,
щоб запалити в ній бажання вчитися. Д.Дідро

 

Двадцять перше століття дає виклик усьому, що нас оточує. Стрімко міняється техніка і технології, і щоб устигнути за запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного життя, треба постійно вчитися. «Навчання стає категорією, яка супроводжує людину протягом усього її життя».

Головне завдання, яке стоїть перед суспільством ХХІ століття, - навчити як навчатися і як мислити, як застосовувати знання для розв’язання будь-якої життєвої або виробничої проблеми.

Розбудова національної школи і поступове впровадження критично-креативної парадигми освіти веде до певної зміни ролі й функцій вчителя у навчально-виховному процесі.

Продовження читайте тут:

/uploads/editor/3010/139598/blog_26756/files/plan_seminara.docx

 

Нижче представлені плани деяких уроків наших педагогів.


 

Вчитель: Задоріна Олена Глібівна
3 клас
Виховний захід
Theme: “Merry English

 Мета: систематизувати вивчений лексичний матеріал,  розвивати мовну догадку учнів, підвищувати рівень мотивації учнів у вивченні іноземної мови, збагачувати запас, сприяти естетичному вихованню учнів, розвивати уяву, виховувати почуття прекрасного, викликати в кожного учня бажання брати участь у творчому процесі.

 

План

I Вступна частина

   Привітання. План

II Основна частина вечора

1.     Привітання.

Are you sleeping? Пісня.

2.     Ігри Great Britain, America, London-Washington.

3.     Hello. Пісня.

4.     Teddy-Bear. Вірш.

5.     20 Froggies. Пісня.

6.     Egg-Chick. Вірш.

7.     Father Duck. Вірш.

8.     Just a Smile. Пісня.

9.     3 Little Pigs. Казка.

III Заключна частина.

   Узагальнення.

 

Ведучі.

A: Dear Friends!

B: Dear teachers!

A: Dear pupils!

B: We are glad to see you at our party. Today you will see a performance “Merry English.”

A: The pupils of the 3rd form will show it. Welcome to our party
B:  Now you will listen to a…
A: Now you will listen to a…
B:  The main characters of the play were:

     A Wolf

     Snaff-Snaff

     Snuff-Snuff

     Sniff-Sniff
A:  Thank you for your attention. You were so kind.
B:  Next time we’ll show you another plays.
A: We were glad to see you. Good-bye!

 

1.Привітання. Пісня  «Are you sleeping»

Are you sleeping//2, brother John//2

Morning bells are ringing//2 Ding-ding-dong.

2. Загадки – розкладіть букви так, щоб вийшла країна – America, Great Britain. Знайдіть для кожної країни столицю – Washington, London.

3. “Hello”. Пісня

-Hello//2 And how are you today?-Hello//2 I’m feeling fine today

-Come out//3 with me to play.- All right//2 I’ll be there rightaway.

4. “Teddy bear”Пісня

Teddy-bear//2, turn around//2. Teddy-bear//2, touch the ground,

Teddy-bear//2 switch off the light. Teddy-bear//2say good night

5. “Twenty Froggies” Вірш

20 froggies went to school down beside a little pool.

20 little coats of green, 20 shirts all white and clean.

“We must be in time” said they, ”First we study, then we play

That is how we keep the rule

When we, froggies, go to school”.

6.”Egg->Chick” Вірш

As I was walking in a field of wheat

I picked up something good to eat.

Neither fish, flesh, flow nor bone,

I kept it till it ran alone.

Маршак: В чистом поле на ходу я нашел себе еду.

Не мясо, не рыбу, не хлеб и не сало.

Но скоро еда от меня убежала.

7. “Father duck” Пісня

Father Duck goes for a swim,

Mother Duck comes out with him.

And behind them slim and trim –

7 little ducklings swim.

7 little yellow balls

“Quack//3”, the mother calls.

What a pretty sight they make,

Swimming on a sunny lake.

8.”Just a smile”. Пісня

Just a smile makes bright a gloomy day

Just a smile – and in the sky you see a rainbow.

All you do is give your smile away

Back to you it flies like sunbeam through your window.

Then for sure the clouds will dance

And grasshoppers start to prance

Playing music on their fiddles all the while.

Rivulettes will start to flow,

Till a river start to grow,

Well, but friendship starts the same with just a smile.

9.”3 little pigs”. Казка

Characters:

Naff-Naff

Snuff-Snuff

Nsff-Niff

Big Bad Wolf

Naff-Naff: Hello, boys and girls. I’m Naff-Naff.

Snuff-Snuff: Good morning, boys and girls. I’m Snuff-Snuff. I’m glad to see you.

Niff-Niff: Good morning, boys and girls. I’m Niff-Niff.

Song: Whos afraid of Big Bad Wolf?

Naff-Naff: Now stop dancing and listen to me. Winter is coming Big Bad Wolf is very hungry. We must make a house and live there together.

Niff-Niff: Oh, no! Winter is not coming. We have time to lay and sing!

Snuff –s. Yes, we have time to play and sing!

Niff-Niff: I have a very serious business. My business is dancing.

Snuff-Snuff: And I have a very serious business. My business is Singing.

Naff-Naff: Ass you like . I shell go and make a house.

Snuff-Snuff: I’ll go and make house too.

Niff-Niff: Then  I shell go and make a house too.

Niff-Niff: Song: I have made my house of grass…

Snuff – n. Song: I have made my house of sticks…

Naff-Naff: I have made my house of bricks.. My house is not ready yet. I must go and finish my house of bricks.

Song: We aren’t afraid of Big Bad wolf..

Wolf.  My name is Wolf. I see 2 little pigs. I’m hungry. HA! HA! HA!

Niff-Niff: Big Bad Wolf, go away.

Wolf. Niff-Niff: Let me in!

Niff-Niff: Oh, no, go away.

Wolf. I shall puff and puff and blow your house down!

Niff-Niff: Oh, brother, save me!

Snuff-Snuff: Come in, I’m glad to see you.

Wolf.  Let me in!

Snuff –s. Oh, no, go away!

Wolf. I shall puff and puff and blow your house down!

Niff-Niff: Oh, brother, save us!

Naff-Naff: Don’t be afraid. Come in. Go away, Big Bad Wolf.

Wolf. I shall puff…

… Oh, I cannot blow this house is very big. I can fool them. I am a poor little ship, I have no ploace to sleep. Please, open the door and let me in.

Pigs. Oh no go away.

Wolf. Well, let me think. How can I come in? Through the door? No, I cannot! Through the window? No, I cannot. That is. Through the chimney!

Oh! Wow! Help!

Pig. Go away.

Wolf. Save me.

Pigs. Go away.

Wolf. It is not.

Pigs. Go away.

Wolf. I’m sad.

Pigs. Go away.

Wolf. I must go away.

 

ІІІ. Заключна частина. Узагальнення

 

Вчитель : Філь Т.А.
Методична  розробка  уроку в 10 класі з теми:
” Ц
ікавий  сучасний світ та проблеми нашого життя.

(За підручником “Headway” з використанням мультимедійних технологій)

Мета:
·       Практичні     1)розвивати  групові комунікативні навички у реальних       розмовних ситуаціях.
·       Розвиваючі:   2)розвивати навички аудіювання
                            3)вдосконалювати навички користування комп’ютером  для вивчення лексики та мовних  зразків.
·       Освітні:                 1)Розширити знання учнів про сучасний світ
                                    2)збагатити словниковий запас учнів
·       Виховні:                   сприяти вихованню аналітично-мислячої особистості
·      Обладнання:           картки з ідиомами аудіо запис CD з вправами.

Procedure

I.           Warming up activity

T: Nice to see you, friends. Do you agree that our world is wonderful?

It is really so because our world is full of wonders.

In the 2nd century BC a list was made of the most impressive and man-made objects in the world.

But now it is the beginning of the 21st century.

II.       Introduction to the lesson

The topic of our lesson is:

“Our world and aspects of our life in it ”

You are invited to talk about the wonders of our world, to show how well you know your world.

So the theme is asking for and giving information and idioms in the vocabulary section which are used in informal language.

III.    Communicative practice

1)    Let’s start

The question for our discussion is:

What are the wonders of our world? People know the seven wonders of the ancient world.

P1: I don’t believe that today’s wonders are similar to the wonders of the Ancient World. They were all buildings  and statues. Now we can see technical and scientific achievements.

P2: I think computers have revolutionized the way we live and work. More computer wonders are yet to come.

P3: I want to add. Space travel is also very important. People could step on the moon.

P4: Surely nothing has done more for the comfort and happiness of people than the development of medical knowledge!

P5: The Olympic Games are very nice. Every four years countries come together in peace and friendship. We feel hope for the future of mankind.

P6: The internet plays a very important role. People can communicate even if they don’t know each other.

P7: I think the main wonder of the modern world is simply that we are still here. We have bombs that could destroy the world but we do not use them. We live here. This is surely the greatest wonder of all!

2)    Listening comprehension

 T: You are going to listen to three  people giving the ideas of the wonders of the modern world. Compare their wonders and your  wonders. Then try to feel the card  which is on the desk.

          After listening

T: We get more free time with machines, but do we just fill it again with some other

activity?

P1: Sometimes we do, but very often not, because people become lazy, they are not active.

P2: I agree with you. But everything depends on a person. I know the facts when people forget to get their things out of the washing machine for a week!   

5) Role-game

 A radio magazine programme called “Worldly Wise”.

It is about the problem of forgetfulness in modern society.

T: In what ways do you think modern society is busier and more stressful than a hundred years ago?

P1: Now we have highly developed technologies.

P2: People do not do exercises

P3: We do not eat useful food.

P4: Sometimes one person must have several jobs.

6) Vocabulary section.

Idioms

T: You know they are interesting, they are used in informal language, sometimes they are strange for learners of English. You had to prepare some at home.

a)    Let’s see how well you can understand the meaning of them.

 To get rid of – to escape

 All of a sudden- suddenly

The apple of the eye- a dear person

A piece of cake – without difficulties

To be broke – without money

To be up to one’s ears- to be busy

To cost an arm and leg- very expensive

To go Dutch- everybody pays

As sharp as a tack- very clever

Sink or swim- to win or to lose

Out of the world- unusual, wonderful  

T:3) All of us understand that computers are very important. This is really a wonder of our modern world. And now let’s see how well you know the vocabulary which you need using a computer.

a)     Computer drills №81(CD) ex. 1,2,3 Stuart Redman “English vocabulary in use”

T: The world around us. How well do you know the words and expressions?

b)    Computer drill №43(CD) ex. 1,2,3 “The physical world”

T: In my opinion you have shown that you know the words are necessary to describe the physical world.

4) Reading and speaking.

T: At home you read the information about some aspects of our world. You had to prepare the answers to the questions in your textbooks. All the questions were sent in to a science magazine.

The questions are on the blackboard. I’ll read a questions , you will answer.

The questions:

Why do women live longer than men?

What man-made things on Earth can be seen from space?

How many new  words enter the English language every year?

Why is walking under ladders thought to be unlucky?

Why are horseshoes believed to be lucky?

Why do they drive on the left in Britain and in the right in other countries?

What is the biggest office in the world?

How clever are dolphins?

c)     T: Let’s do a computer drill №13 ex. 1,2,3

Choose some idioms which cam be connected with the wonders of our world.

P1: a piece of cake

P2: to be broke

P3: to be up to one’s ears

P4: to cost an arm and leg

P5: as sharp as a tack

P6: out of the world

T: Yes, you are right. Our world is full of different  wonders and the idioms express this idea as well.

IV. Lesson summary.

T: Friends, our lesson is coming to an end. I’m glad to say we’ve done a good beat of work and tried to do our best.

V. Homework. “Headway”  ex. 3 p.113

Choose at least two questions and research the answer. You could go to an encyclopedia. Write the answer in a similar style to the ones in the article.

 

Вчитель  Жильцова Алла Іванівна

9 клас

Урок з використанням ком’ютерних технологій

The theme: Computers in our life.

Objectives:
       -         to develop students’ communicative skills;
       -         to encourage students in mastering computer;
       -         to improve the students’ skills in working with computer programs;
       -         to develop the students’ listening, reading and writing skills.
Equipment: computers, test tasks.

Procedure

I. Introduction. Greeting.

T. – Good morning, everyone.

I believe you will enjoy the subject of our today’s lesson. We’ll dwell upon one of the most important scientific discoveries of modern life – computers.

But before we start working I’d like you to read the following expression «Equipped with his five senses, man explores the Universe around him and calls the adventure Science» (Edwin Hubble, 1954). Let’s have a look at the results of people’s adventures.

II. Speaking

P1 Man is the most extraordinary thing. Just imagine the amount of inventions of the 20th century, among them we can mention a camera, a mobile telephone, a TV set, a video player, a fax machine, a dishwasher, a computer and others.

P2 It’s interesting to know that the word “computer” used to mean a person, not a machine. In the 19th century the people who did the calculation and wrote books were called computers.

P3 Today computers are used widely because they are more efficient than human beings. They can calculate the orbits of sputniks and spaceships, control machines, write poetry, compose music, and translate from one language into another. They are a great help to students, doctors, teachers, librarians, designers.

P4 How much information computer can store. They are ready to help people at any moment. In fact, they can do many of the things we do, but faster and better. Today computers control nearly everything we do in the world. They serve people in their daily lives and work.

P5 Schools are beginning to use the computer more and more because it can teach many kinds of lessons. Pupils have the chance to learn at their own speed. Some pupils can work slowly, others can work quickly. The computer tells them if their answers are right or wrong. The computer can help pupils to review if they need to. One computer system that is used in education is PLATO. It teaches English.

P6 One very important use of computer is in word processing. It can type letters, papers or books. It makes the student’s jobs easier, faster and more efficient.

T. Well, students, I see you know a lot about computers and I suggest you revising necessary computer terms.

 

Task 1

III. Test “Practice the vocabulary”.

The task is to match words with their translation.

1

personal computer

a

миша

2

system block

b

екран

3

monitor

c

вінчестер

4

display

d

клавіатура

5

screen

e

системний блок

6

keyboard

f

дисплей

7

mouse

g

персональний комп’ютер

8

mouse pad

h

драйвер

9

hard drive

i

монітор

10

driver

j

доріжка для мишки

11

click on

k

ноутбук

12

laptop, notebook

l

кликнути (мишею)

13

attach

m

доступ

14

response

n

блукати Інтернетом

15

folder

o

вставляти

16

insert

p

папка

17

surf the net

q

прикріплювати

18

access

r

відповідь

 

Keys: 1-g; 2-e; 3-i; 4-f; 5-b; 6-d; 7-a; 8-j; 9-c; 10-h; 11-l; 12-k; 13-q; 14-r; 15-p; 16-o; 17-n; 18-m.

Total number is 36 points, 2 points for each correct answer.

Points – Marks

IV level

III level

II level

I level

36 – 12

30 – 9

22 – 6

12 – 3

34 – 11

28 – 8

18 – 5

10 – 2

32 – 10

24 – 7

14 – 4

8 – 1

 

IV. Task 2.

T. The next task is a close – test “Internet gaming”. Your task is to read the text and think of the word which best fits each space. Use only one word in each space. There is an example (0) at the beginning. You have 5 minutes for this test.

Close – test

Internet gaming

Computer games are multimillion dollar industry but people (0) who really enjoy games are not satisfied (1) ____ playing against the computer. They want to play against real (2) ____ and most computer games allow you to (3) ____ just that by joining up (4) ____ other players on the Internet.

Regular players say that this is (5) ____the real enjoyment of games can (6) ____found with some games, up (7) ____ 60 people can take part. It (8) ____ get a little crowded, but that’s all part of the fun. It’s a good way to meet people and it gives you (9) ____ to talk about. The only real problem is technical. It sometimes (10) ____ a long time for messages to be sent (11) ____ one computer to another. However, the technology is getting better all (12) ____ time.

Key: 1. with; 2. people; 3. do; 4. with; 5. where; 6. be; 7. to; 8. may; 9. something; 10. takes; 11. from; 12. the.

Total number is 24 points, 2 points for each correct answer.

Points – Marks

IV level

III level

II level

I level

24 – 12

18 – 9

12 – 6

6 – 3

22 – 11

16 – 8

10 – 5

4 – 2

20 – 10

14 – 7

8 – 4

2 – 1

Now look at the keys and compare with your results.

T. What is your attitude to Internet gaming? (Pupils express their opinions).

V. Reading.

T. Computers have changed the way we live. The Information Age has jumped on the Information Super highway. Meet some of the men who made it possible. The computers in the world use Software invented by Bill Gates, the founder of Microsoft.

Your next task is to read the text about B. Gates. Open your books on page 50 and read the text, then your reading comprehension will be checked up by means of the test (Multiple Choice). Each of you will have individual test. You have 10 minutes. (The student’s book “The Best in the English – Speaking World” by I. Sherstiuk, publishing house “Ranok”, Vesta, 2006).

Task 3. Reading comprehension.

Overall understanding and detailed comprehension (Multiple Choice).

1. Bill has ______

a) three sisters;

b) two sisters;

c) one brother and a sister.

2. As a child Bill enjoyed ______

a) dancing;

b) skating;

c) rocking back and forth.

3. Bill was very bored at ______

a) home;

b) school;

c) university.

4. He was soon writing his own ______

a) compositions;

b) programs;

c) poets.

5. He loved ______

a) computers and History;

b) Math and English;

c) computers and Math.

6. Bill met Paul Allen ______

a) in 1965;

b) during this time;

c) in 1970.

7. Together they started ______

a) a new corporation;

b) a small company;

c) a big company.

8. Bill entered ______ in 1973.

a) Harvard University;

b) Oxford University;

c) Cambridge University.

9. He used to play ______

a) tennis;

b) volley-ball;

c) poker.

10. Bill was a billionaire when he was ______

a) 30;

b) 31;

c) 42.

11. Bill Gates has ______ children.

a) two;

b) three;

c) five.

12. Bill is ______

a) a good musician;

b) an excellent singer;

c) a keen reader.

Key: 1-b; 2-c; 3-b; 4-b; 5-c; 6-b; 7-b; 8-a; 9-c; 10-b; 11-b; 12-c.

VI. Summing up.

T. Save the results of the tests in the memory of the computers.

Dear pupils! I’d like to thank you for your work. You have done all the tasks. You have coped with different sorts of tasks and improved your listening, reading, speaking and writing skills. You have done your best to know your knowledge of English and computers.

 

Home assignment

T. Write a short essay on the topic “Computers and Career”.

Дякуємо за перегляд!

 

Подобається